מדיניות פרטיות

 

 • מדיניות פרטיות

  א.          כללי

  1.           מדיניות פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות") נוצרה כדי ליידע אתכם, המשתמשים באתר, לגבי הדרך שבה אנו מנהלים, אוספים, מאחסנים ועושים שימוש במידע שהנכם מספקים לנו באמצעות אתר האינטרנט www.bborn.co.il (להלן: "האתר") המנוהל ומופעל על ידי טל ברנסון, עוסק מורשה 66449869 (להלן: "בעלת האתר") בנוסף, מדיניות הפרטיות מתארת את האמצעים בהם אנו נוקטים על מנת להגן על בטיחותו של המידע הנאסף על ידנו וכיצד ניתן ליצור איתנו קשר בנוגע לנוהלי הפרטיות שלנו.

  2.           מדיניות פרטיות זו הינה חלק מתנאי השימוש של האתר אשר זמינים לעיון באתר. הגישה לאתר והשימוש בו ובכלל זה השירותים המוצעים דרכו, כפופים לתנאי השימוש המסדירים את היחסים בין בעלת האתר לבינכם כמשתמשים באתר, ועצם השימוש בו מעיד על הסכמתכם לתנאי השימוש ולמדיניות פרטיות זו. למעט אם הוגדר אחרת, למונחים המוגדרים בתנאי השימוש תהיה משמעות זהה, כפי שזו מתוארת בתנאי השימוש.

  3.           אנא שימו לב שהיקף מדיניות פרטיות זו מוגבל רק למידע שנאסף על-ידינו באמצעות השימוש שאתם עושים בשירותי אתר האינטרנט שלנו באמצעות מחשב נייד, מחשב נייח, טלפון חכם או כל מכשיר אלקטרוני אחר.

  ב.           המידע שנאסף באתר

  4.           בעלת האתר עוסקת במתן שירותי ליווי הריון ולידה (להלן: "תחום העיסוק"). בהקשר זה, בעלת האתר מציעה ללקוחותיה, בין היתר, מוצרים שונים בתחום העיסוק, לרבות ספרי הדרכה שונים, וכן קורסים פרונטאליים ו/או מקוונים שאותם ניתן לרכוש באמצעות האתר (להלן: "שירותי האתר"). האתר מופעל ומנוהל כ"חנות וירטואלית", המאפשר למשתמשים, על ידי גלישה באינטרנט, לרכוש את שירותי האתר.

  5.           בעת השימוש באתר שלנו, אנו עשויים לאסוף מכם שני סוגי מידע בקשר לשירותי האתר:

  5.1.       "מידע אישי" – מידע שניתן להשתמש בו על מנת ליצור עמכם קשר או לזהות אתכם. חלק מהמידע מזהה אתכם באופן אישי, כגון שמכם, כתובת מגוריכם, כתובת הדואר האלקטרוני שלכם, מספר הטלפון שלכם וכיו"ב. זהו המידע שהנכם מוסרים ביודעין ובהסכמתכם בעת ביצוע הזמנת שירותי האתר, לטובת קבלת מידע ו/או שירותים שמוצגים באתר. אינכם מחויבים לפי חוק למסור לנו פרטי מידע אלו, אך הם מהווים תנאי לצורך הזמנת השירותים באתר.

  5.2.       "מידע לא אישי" – מידע שכשלעצמו, לא מאפשר לעשות שימוש לשם זיהוי או יצירת קשר עמכם. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר, אשר עשוי לכלול מידע על אופן שימושכם באתר, פרטי ציוד הקצה באמצעותו תשתמשו באתר, פרטי מזהים דיגיטליים שלכם (כגון כתובת ה-IP שבה ביצעתם שימוש באתר, כתובת ה-MAC, מס' IMEI וכדומה), מיקומכם, מוצרים ושירותים שרכשתם, מידע או פרסומות שקראתם באתר, העמודים שבהם צפיתם באתר, ההצעות שעניינו אתכם באתר וכיו"ב.

  6.           אנו רשאים לאסוף מידע לא אישי ולהשתמש בו לכל מטרה, הן באופן אוטומטי והן באופן אחר באמצעות השימוש שתעשה בשירותי האתר.

   

  ג.            האופן שבו נאסף המידע באתר

  7.           אנו אוספים מידע אישי ומידע לא אישי מכם באמצעות השיטות הבאות:

  7.1.       הזמנות: האתר מאפשר למשתמשיו לבצע מגוון הזמנות ולרכוש מוצרים ו/או שירותים דרך האתר. לשם כך, אנו נאסוף מידע אישי הכולל בין השאר, שם מלא, מספר טלפון, כתובת מגורים וכתובת דוא"ל ולעיתים פרטי כרטיס אשראי, וזאת כדי לבצע ולהשלים את ההזמנות והרכישות השונות.

  7.2.       צור קשר: אם תהיו מעוניינים ליצור עימנו קשר, באפשרותכם לעשות זאת באמצעות האתר תוך הזנת שמכם, מספר הטלפון שלכם, כתובת הדוא"ל שלכם וכן תוכן פנייתכם. איסוף מידע זה יאפשר לנו לספק לכם את השירותים המבוקשים על ידכם.

  ד.           האופן בו נעשה שימוש במידע שנאסף באתר

  8.           אנו משתמשים בפרטים שנאספו מכם באופן הבא:

  8.1.       ניהול המערכת ואספקת שירותי האתר: אנו עשויים להשתמש במידע אישי ובמידע לא אישי על מנת לספק לכם את שירותי האתר, ההזמנות והרכישות שביצעתם, ועל מנת לנהל, לתמוך, לפתור בעיות טכניות, להגן ולשפר את שירותי האתר, לוודא תפעול נאות של השירות שלנו וכן למטרות יצירת קשר איתכם.

  8.2.       שליחת הודעות: אנו עשויים להשתמש במידע האישי על מנת לשלוח לכם הודעות הקשורות לשירותי האתר, ניהול תחרות, מבצע או סקר, וכן לצורך מתן הוראות או עזרה הקשורות לשירותי האתר ו/או לשימוש שלכם בו. כל אימת שתעשו שימוש בשירותי האתר, אנו רשאים להשתמש במידע האישי שלכם על מנת להשלים כל פעולה רלוונטית דרושה וליצור איתכם קשר בנוגע לשירותי האתר או לשאלה אחרת.

  8.3.       צירוף מידע אנונימי: ככל המותר על פי הדין החל, אנו רשאים לצרף את סוגי הנתונים השונים שאנו אוספים מכם עם סוגי נתונים אחרים שאנו אוספים מכם, מהלקוחות והשותפים העסקיים האחרים שלנו. איסוף זה יתבצע באופן אנונימי ומצטבר ובצורה שלא מזהה אתכם באופן אישי. מידע אנונימי, סטטיסטי או מצטבר זה, ישמש רק על מנת לשפר את המוצרים והשירותים שלנו. אם מידע לא אישי נאסף לצורך פעילות שדורשת גם מידע אישי, אנו רשאים לצרף את המידע הלא אישי שלכם עם המידע האישי שלכם בניסיון לספק לכם חווית משתמש טובה יותר, לשפר את ערך ואיכות שירותי האתר ולנתח כיצד נעשה שימוש באתר.

  ה.          מסירת המידע האישי שלכם

  9.           הנכם מבינים ומסכימים לכך שייתכן ונידרש על פי חוק למסור מידע אישי שלכם, או אם נהיה סבורים כי מסירה כאמור דרושה באופן סביר על מנת להימנע מחבות משפטית שלנו, לשם ציות להליכים משפטיים, על מנת להגן על רכוש וזכויות שלנו או של צד שלישי, להגן על בטיחות הציבור או של כל אדם, או למנוע או לעצור פעילות שנמצא שהיא בלתי חוקית, בלתי אתית או ברת תביעה או שיש סכנה שתהיה כזו.

  10.        המידע האישי שתספקו לא יימסר, יושכר, יושאל, יוחכר, יימכר או יופץ באופן אחר מרצון לצדדים שלישיים ואנו לא נשתף את המידע האישי אודותיכם עם צדדים שלישיים למטרות שיווק (לרבות מטרות דיוור ישיר) ללא רשותכם, אלא כפי שמפורט בתנאי מדיניות פרטיות זו.

  11.        עם זאת, אנו רשאים ועשויים לשתף מידע אישי עם צדדים שלישיים אמינים המסייעים לנו בתפעול האתר שלנו, בניהול העסק שלנו או באספקת שירותי האתר כגון שירותי סליקה שבאמצעותם מתבצעת העברת התשלומים לרכישת מוצר דרך האתר. צדדים שלישיים אלה רשאים להשתמש במידע האישי שלכם רק ככל הדרוש לבצע את השירותים שהם מספקים לנו והם נדרשים לנקוט באמצעי הגנה סבירים על מנת להגן ולשמור בסודיות על המידע האישי שלכם.

  12.        אנו רשאים ועשויים לשכור חברות ויחידים שהם צדדים שלישיים על מנת לסייע בביצוע שירותי האתר, לספק את שירותי האתר, לבצע משימות (לדוגמה, ללא הגבלה, שירותי תחזוקה, ניהול בסיס נתונים, ניתוח אתרים ושיפור השירותים) או לסייע לנו בניתוח האופן בו נעשה שימוש באתר.

  13.        אנא שימו לב שאנו רשאים למכור, להעביר או לשתף באופן אחר חלק או את כל הנכסים שלנו, לרבות המידע האישי שלכם בקשר למיזוג, רכישה, ארגון מחדש או מכירה של הנכסים שלנו או במקרה של חדלות פירעון.

  ו.            אבטחת מידע

  14.        האתר מאחסן מידע שנאסף בקשר לשירותיו על שרתיו המקומיים, המספקים רמת אבטחת מידע גבוהה למידע שלכם. כמו כן, אנו נוקטים בצעדי הגנה סבירים מבחינה מסחרית על מנת להגן על המידע האישי שלכם.

  15.        על מנת להפחית את הסיכון של גישה או מסירה בלתי מאושרת, ולטובת ניהול נתונים באופן מדויק ווידוא שימוש הולם במידע אישי, אנו נוקטים באמצעים פיזיים, אלקטרוניים ומנהליים מתאימים על מנת לשמור ולהגן על המידע אותו אנו מעבדים.

  16.        עם זאת, אין אנו יכולים לערוב לכך שצדדים שלישיים בלתי מאושרים לא יצליחו לעולם לעקוף הליכים אלה או לעשות שימוש במידע כלכלי או במידע אישי למטרות בלתי הולמות.

  17.        מובהר בזאת כי חיובים כספיים בכרטיס האשראי יתבצעו אך ורק לאחר ביצוע הזמנה ובכפוף לאמור בתנאי השימוש. מובהר כי פרטי כרטיס האשראי לצורך תשלום עבור ביצוע ההזמנות אינם נשמרים באתר אלא על ידי ספק שירותים חיצוני המנהל את תהליך הסליקה ואחראי על הצפנת המידע ואבטחתו באמצעים מתאימים, לרבות מנגנוני הצפנה בהתאם לתקנים בינלאומיים, בכפוף להוראות כל דין.

  ז.            שימוש בCookies-

  18.        אנו משתמשים ב Cookies-לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, וכדי להתאים את האתר להעדפותיכם האישיות ולצרכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינכם יודעים כיצד לעשות זאת, בדקו בקובץ העזרה של הדפדפן שבו הנכם משתמשים.

   

   

  ח.          שינוי או מחיקת המידע שלכם

  19.        אנו נשמור את המידע האישי שלכם לפי הצורך על מנת לספק לכם את שירותי האתר, או כנדרש למלא אחר התחייבויותינו החוקיות, לפתור סכסוכים ולאכוף את ההסכמים שלנו. במידה ותרצו שנשנה או נמחק את הרישומים שלכם במערכת שלנו, אנא צור עימנו קשר ב-taltaluna@gmail.com ואנו ננסה למלא את בקשתך. אנא שימו לב שייתכן שיהיה בלתי אפשרי למחוק לחלוטין רישומים מבלי לשמור שאריות מידע בשל האופן שבו מגובים הנתונים על ידי בעלת האתר או ספקיה.

  ט.          פרטיות של קטינים

  20.        בעלת האתר מחויבת להגן על צרכי הפרטיות של ילדים ואנו ממליצים להורים ולאפוטרופוסים לקחת תפקיד פעיל בפעילויות ובאינטרסים של ילדיהם באינטרנט. אין אנו אוספים ביודעין מידע אישי מילדים מתחת לגיל 18 ובעלת האתר לא מייעדת את האתר ופעילותו לילדים מתחת לגיל האמור. אם נהיה מודעים לכך שילד מתחת לגיל 18 סיפק לנו מידע אישי, ננקוט בצעדים הדרושים להסיר את המידע האישי כאמור. אם הנכם מתחת לגיל 18, אנא אל תמסרו כל מידע אישי לאתר שלנו ואל תבקשו מאיתנו לשלוח לכם דוא"ל.

  י.            שינויים במדיניות הפרטיות

  21.        אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו מעת לעת.

  22.        הגרסה העדכנית ביותר של המדיניות היא הגרסה הקובעת לעניין השימוש שנעשה במידע האישי ובמידע הלא אישי שלכם.

  23.        במקרה שאנו, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, נחליט שעדכונים של מדיניות הפרטיות מהווים שינוי מהותי, אנו נודיע לכם על השינויים כאמור בהודעה שתפורסם באמצעות האתר.

  24.        על אף האמור לעיל, אין אנו מחויבים להודיע למשתמשי האתר על שינויים במדיניות זו שאינם מהותיים, ולכן על המשתמשים לבקר מעת לעת בעמוד זה על מנת לעיין במדיניות הפרטיות העדכנית שלה הם כפופים.

  יא.        זכות לעיין במידע

  25.        ככל שתרצו לעיין במידע האישי שלכם שנמצא ברשותנו וכן לצורך בירור פרטים אחרים הקשורים למידע שלכם שנמצא ברשותנו, הנכם מוזמנים ליצור עימנו קשר בכתובת taltaluna@gmail.com או בדואר רגיל, אל: קיבוץ דליה 9, הוד השרון.

  יב.         יצירת קשר

  26.        אם יש לכם שאלות או חששות בנוגע למדיניות פרטיות זו או בנוגע לכל נושא אחר בעניין שירותי האתר, אנא צרו עימנו קשר באמצעות כל אחד מפרטי יצירת הקשר המופיעים באתר.

   

  עדכון אחרון: 11 באוגוסט 2022.

   

   

תודה על פנייתך

אצור איתך קשר בהקדם!